Hírek

A MÁV-Volán-csoport felelős munkáltatóként kiemelten kezeli az esélyegyenlőség érvényesülését, így a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását is. A vállalatcsoport a jellemzően férfiak által ellátott munkakörökben is lehetőséget biztosít a nők elhelyezkedésére, illetve intézkedéseivel megteremti a női munkavállalók számára is a vonzó munkáltatói hátteret.

A vasutas munkakörök többsége komoly fizikai megterheléssel jár. Tipikus női vasúti munkakör a vonat fel- és átvevő munkakör, ahol 93 kollégából 84 hölgy. A vállalatcsoport alkalmazásában álló tizenegyezer nő közül sokan olyan munkakört látnak el, amely jellemzően férfias tevékenységnek minősül, így például motorvonatvezető, HÉV vasúti járművezető vagy forgalmi csomóponti főnök, de alkalmazásban állnak női váltókezelők, karosszéria lakatosok és járműszerelők is. A nők közül a legmagasabb létszámban forgalmi szolgálattevői munkakörökben dolgoznak, mintegy 1200 fővel. Több mint 100 hölgy dolgozik autóbuszvezetőként. A jegyvizsgálók egyharmada, 830 fő nő. A MÁV Szolgáltató Központ munkatársainak fele nő, a gazdasági üzletág 87%-os arányban foglalkoztat hölgyeket, és 110 nő erősíti az IT területet is. Nagy számban vannak nők a MÁV Zrt. felsővezetésében, akik ezt megelőzően sikeres középvezetők voltak.  Vezetői szinten is több területen tevékenykednek női munkavállalók, ugyanolyan hatáskörrel és felelősséggel, mint azonos vagy hasonló vezetői szintű férfi kollégáik, azonos feltételek mellett, kizárólag a saját képességeik és a ténylegesen nyújtott teljesítményük alapján.

A gyermekvállalás után visszatérő női munkavállalók részére biztosított a gyermeknevelést segítő munkaidő beosztás, igény esetén részmunkaidős foglalkoztatás, más munkakör, vagy bizonyos munkakörökben az otthoni munkavégzés lehetősége. A gyermekvállalásra készülő, vagy kisgyermeket nevelő munkatársak számára nyújt támogatást a Baba program, amely többek között a hivatalos teendők közötti eligazodást segíti. A koronavírus veszélyhelyzet idején a vállalatcsoport minden olyan munkakörben, ahol annak jellege megengedi, igyekszik biztosítani az otthoni munkavégzés feltételeit, illetve különböző munkáltatói megoldási alternatívákkal segíti a 12 évnél fiatalabb gyermekek felügyeletének ellátását.

A MÁV-Volán-csoport Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként arra törekszik, hogy a munkaidő beosztás, vezénylés összeállításánál a lehetőségekhez mérten olyan munkafeltételeket és munkaidő beosztást tegyen lehetővé, amely a munka-magánélet egyensúly optimális fenntartását elősegíti. A folyamatos üzemeltetést biztosító munkakörökben a munkatársak egy hónapra előre, tervezetten megkapják vezénylésüket, amely jól összeegyeztethetővé teszi munkahelyi elfoglaltságaikat egyéb, magánjellegű programjaikkal. A vállalatcsoport alkalmazottai számos munkakörben rugalmas foglalkoztatási formában dolgoznak. Amennyiben egy adott munkakör jellege engedi, lehetőség van az atipikus foglalkoztatásra, illetve ahol a technológia, a munkakörülmények és a munkafolyamatok engedik, a munkavállaló kérése alapján egyénenként vizsgálják a munkáltatók a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét.

A MÁV-Volán-csoport egyik legfontosabb vállalati értéke a munkavállalók munkahelyi biztonságának a megteremtése, amelyet az is igazol, hogy a koronavírus járvány idején is kiemelten törekedett - mind közszolgáltatóként, mind munkáltatóként – a munkahelyek megőrzésére.

Forrás: MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Vissza

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail