Hírek

EU jogot sértő osztrák jogszabály miatt fordult az Európai Bizottsághoz a VOLÁN Egyesülés

 

A VOLÁN Egyesülés beadványt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben részletesen alátámasztotta, hogy az az osztrák jogszabály, amely az Ausztrián áthaladó gépjárművezetők bérét az ausztriai minimálbérhez igazítja, súlyosan sérti az európai uniós joganyagot és mesterségesen teremt versenyhátrányt a külföldi – így a magyar – fuvarozási vállalkozások számára.

 

A VOLÁN Egyesülés beadványa megszületését az a megdöbbenése indokolta, hogy Ausztria súlyos – akár 20-30 ezer eurós pénzbüntetést – kíván kiszabni azon vállalkozásokra, amelyek nem tartják be a nyilvánvalóan jogellenes osztrák szabályozást (“Kifogásolt Osztrák Törvény”).

A Kifogásolt Osztrák Törvény szerint kiküldetésnek tekintendőek és ezért bejelentéskötelesek, valamint az osztrák minimálbér szabályozás hatálya alá tartoznak az alábbi tevékenységek:

  • ún. cabotage („kabotázs”): a felrakodás és a lerakodás is Ausztriában valósul meg;

  • célfuvar Ausztria irányába (a felrakodás külföldön, míg a lerakodás Ausztriában valósul meg); külföldi megrendelő esetében is;

  • célfuvar Ausztriából külföldre (felrakodás Ausztrában, lerakodás pedig külföldön), külföldi cég által végzett szállítás, külföldi megbízó esetén is;

Hangsúlyozandó, hogy az imént leírtak nemcsak árufuvarozásra, hanem személyszállításra is vonatkoznak (például: személyszállítás taxival, bérautóval, kisbusszal; menetrendszerű személyszállítás, turisztikai célú személyszállítás osztrák célállomás esetén), illetve az egyszeri szállítások is kiküldetésnek tekintendőek a Kifogásolt Osztrák Törvény értelmében.

A VOLÁN Egyesülés az európai uniós jogi beadványában azt kezdeményezte, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul állapítsa meg, hogy az osztrák jogszabály sérti az Európai Unió jogát és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ausztria helyezze hatályon kívül a szóban forgó törvény kifogásolt rendelkezéseit. Ennek megfelelően a VOLÁN Egyesülés azt is indítványozta, hogy amennyiben Ausztria nem tesz eleget az Európai Bizottság felhívásának, akkor indítson kötelezettségszegési eljárást az osztrák állam ellen avégett, hogy hozza jogszabályát összhangba az európai uniós jogi követelményekkel.

Határozott álláspontunk szerint a Kifogásolt Osztrák Törvény – többek között – a következő európai uniós jogokat sérti: rejtett diszkriminációt valósít meg, hiszen nyilvánvalóan hátrányosan különbözteti meg azon tagállamból származó vállalkozásokat, amelyek az osztráknál lényegesen alacsonyabb bérszínvonallal rendelkeznek; az irányadó európai uniós normákhoz képest szükségtelen és aránytalan addicionális adminisztratív terhet ró a fuvarozó vállalkozásokra; alkalmas arra, hogy elősegítse azt, hogy a minimálbér olyan árszintként szolgáljon, amelynek mentén a fuvarozási vállalkozások képesek arra, hogy versenyjogellenesen összehangolják magatartásukat a piacon.

Az osztrák jogszabály egyértelműen abba az irányba mutat, hogy Ausztria jogellenes eszközökkel kívánja megvédeni piacát a magyar, valamint más közép- és kelet-európai országok fuvarozási vállalatai által támasztott versennyel szemben. Ez különösen azon közép- és kisvállalkozások számára teremt behozhatatlan versenyhátrányt, amelyek képtelenek kigazdálkodni az osztrák jogszabály által megkövetelt minimálbért.

Budapest, 2017. március 28.

 

A beadvány tárgyát a következő osztrák jogszabály képezi: “Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping erlassen wird (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG) StF: BGBl. I Nr. 44/2016 (NR: GP XXV RV 1111 AB 1133 S. 128. BR: AB 9590 S. 854.) [CELEX-Nr.: 32014L0067]; módosítva: BGBl. I Nr. 30/2017 (NR: GP XXV RV 1362 AB 1440 S. 158. BR: AB 9680 S. 862.)”

Vissza

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail