Hírek

A VOLÁN Egyesülés hivatalos értesítést kapott arról, hogy az Európai Bizottság ún. kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen azon osztrák jogszabály miatt, amely az Ausztrián áthaladó gépjárművezetők bérét az ausztriai minimálbérhez igazítja. Az Európai Bizottság tájékoztatása azt is tartalmazza, hogy a vizsgálat megindításakor az európai uniós szerv figyelembe vette a VOLÁN Egyesülés 2017. március 28-án kelt azon beadványát is, amelyben a VOLÁN Egyesülés részletes jogi érvekkel támasztotta alá, hogy az osztrák jogszabály miért sérti az európai uniós jogot.

 

A kötelezettségszegési eljárásra irányadó szabályok értelmében Ausztriának két hónap áll rendelkezésére arra, hogy megválaszolja az Európai Bizottság által felvetett európai uniós jogi aggályokat a kifogásolt osztrák törvénnyel (“Kifogásolt Osztrák Törvény”) kapcsolatban. Amennyiben az Európai Bizottság nem fogadja el az oszrák érveket, akár az Európai Unió Bíróságához is fordulhat annak érdekében, hogy Ausztria módosítsa úgy a Kifogásolt Osztrák Törvényt, hogy az ne sértse az európai uniós jogot.

A Kifogásolt Osztrák Törvény szerint Ausztria súlyos – akár 20-30 ezer eurós pénzbüntetést – is kiszabhat azon vállalkozásokra, amelyek nem tartják be a fuvarozási vállalkozásokra irányadó rendelkezéseket. Eszerint kiküldetésnek tekintendőek és ezért bejelentéskötelesek, valamint az osztrák minimálbér szabályozás hatálya alá tartoznak az alábbi tevékenységek:

  • ún. cabotage („kabotázs”): a felrakodás és a lerakodás is Ausztriában valósul meg;

  • célfuvar Ausztria irányába (a felrakodás külföldön, míg a lerakodás Ausztriában valósul meg); külföldi megrendelő esetében is;

  • célfuvar Ausztriából külföldre (felrakodás Ausztrában, lerakodás pedig külföldön), külföldi cég által végzett szállítás, külföldi megbízó esetén is. 

A fentiek nemcsak árufuvarozásra, hanem személyszállításra is vonatkoznak (például: személyszállítás taxival, bérautóval, kisbusszal; menetrendszerű személyszállítás, turisztikai célú személyszállítás osztrák célállomás esetén), továbbá az egyszeri szállítások is kiküldetésnek tekintendőek a Kifogásolt Osztrák Törvény értelmében.

A VOLÁN Egyesülés álláspontja értelmében a Kifogásolt Osztrák Törvény – többek között – a következő európai uniós jogokat sérti: rejtett diszkriminációt valósít meg, hiszen nyilvánvalóan hátrányosan különbözteti meg azon tagállamból származó vállalkozásokat, amelyek az osztráknál lényegesen alacsonyabb bérszínvonallal rendelkeznek; az irányadó európai uniós normákhoz képest szükségtelen és aránytalan addicionális adminisztratív terhet ró a fuvarozó vállalkozásokra, sértve ezzel a szolgáltatások szabad áramlását. 

A VOLÁN Egyesülés szerint a Kifogásolt Osztrák Törvény egyértelműen abba az irányba mutat, hogy Ausztria jogellenes eszközökkel kívánja megvédeni piacát a magyar, valamint más közép- és kelet-európai országok fuvarozási vállalatai által támasztott versennyel szemben. Ez különösen azon közép- és kisvállalkozások számára teremt behozhatatlan versenyhátrányt, amelyek képtelenek kigazdálkodni a Kifogásolt Osztrák Törvény által megkövetelt minimálbért. Nem kizárt továbbá, hogy a Kifogásolt Osztrák Törvény egyúttal azt fogja eredményezni, hogy a jelentős bérköltségnövekmény miatt a hazai fuvarozó vállalkozások kénytelenek lesznek elbocsátani a gépjárművezetőik egy részét annak érdekében, hogy talpon tudjanak maradni.

Budapest, 2017. május 16.

Mellékletek:
Vissza

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Posta cím: 1391 Budapest, Pf. 221.
Telefon: +36 (1) 428 2150

e-mail